Dumnezeu foloseste lucrurile mici si neinsemnate pentru a realiza lucruri mari si valoroase

Dumnezeu foloseste lucrurile mici si neinsemnate pentru a realiza lucruri mari si valoroase. Pentru nasterea lui Isus Dumnezeu a ales o localitate mica si neinsemnata in Israel. Putea sa aleaga Ierusalimul insa Dumnezeu a ales Betleemul, loc in care s-a nascut Fiul lui Dumnezeu care urma sa devina Pastorul lui Israel. Nasterea lui Isus nu […]

https://rodiagnusdei.wordpress.com/2015/11/12/dumnezeu-foloseste-lucrurile-mici-si-neinsemnate-pentru-a-realiza-lucruri-mari-si-valoroase/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s