Italia – Roma – Atelier Coral Jubilate – 1-3 mai 2015

Petrica Moisuc

jubilate oradeaFundația Jubilate,

împreună cu Biserica Penticostală Română Bethel Roma, are bucuria să vă invite la:

Atelier Coral Jubilate Roma – Italia

Perioada: 1 – 3 mai 2015

Locatia : Biserica Penticostala Romana Bethel, Via Casale del Finocchio , nr. 9 ; 00132 Roma

Invităm frați şi surori doritori să cânte laude Domnului pentru trei zile de închinare, începând cu repetițiile de cor vineri şi sâmbătă. La sfârșitul acestor repetiții, participanții vor fi împărțiți în două sau trei coruri și vor sluji în servicii de închinare duminică în biserici din Roma.
Vineri
09 – 10 Primirea participanților, Procurarea partiturilor
10 – 13 Închinare, Repetiție
13 – 15 Prânzul*
15 – 19 Închinare, Repetiție
Sâmbătă
10 – 13 Închinare, Repetiție
13 – 14:30 Prânzul*
14:30 – 16 Închinare, Repetiție
16 – 16:20 Pauza de cafea/ceai etc.
16:20 – 18:30 Repetiție
*ambele prânzuri se vor servi la Biserică. Pentru acoperirea…

Vezi articolul original 156 de cuvinte mai mult

Cel mai mare OM din istorie

Daniel Olteanu

N-a avut ser­vi­tori, dar totuşi I se spu­nea Stă­pân. N-a avut nici o diplomă, dar totuşi oame­nii Îl numeau Învă­ţă­tor. N-a avut medi­ca­mente şi totuşi I se spu­nea Vin­de­că­tor. N-a avut armată, însă erau mulţi care se temeau de El. N-a câş­ti­gat nici un răz­boi, dar cu toate aces­tea a cuce­rit lumea. N-a comis nici o crimă şi totuşi a fost răs­tig­nit. A fost înmor­mân­tat, dar tră­ieşte şi azi. Numele Lui este ISUS HRISTOS. I se mai spune şi Dom­nul sau Mântuitorul.

A trăit o viaţă minu­nată, fiind un om deo­se­bit. Viaţa Lui a fost plină de minuni, înce­pând chiar de la naş­tere. Cine alt­ci­neva din toată isto­ria lumii a mai fost con­ce­put de o fecioară?

Nu s-a năs­cut într-o fami­lie bogată. Părinţii Săi erau săraci şi în acest fel, Isus a fost deprins cu sără­cia şi cu lip­su­rile, dar cu toate aces­tea, El era mereu vesel. Încă de mic…

Vezi articolul original 1.364 de cuvinte mai mult

Botez nou-testamental la Biserica Betania, Dublin

betania.ie

B

Duminica 29 Martie 2015 a avut loc un botez nou-testamental la Biserica Betania, Dublin; 12 suflete si-au incredintat restul vietii si vesnicia intreaga Mantuitorului. Mesajul principal a apartinut fratelui  Cornel Avram pastor al Bisericii Happy Valley din Phoenix, Arizona , SUA.